Den Moderna IT-organisationen – 26 mars

[ 09:45 ] Konferensens moderator Anna-Maria Rosenberg, vd på IFI hälsar välkommen till konferensen

[ 09:55 ] Framgångsrik rekrytering och nyetablering av IT-verksamhet
 • Strategin bakom etableringen av ny IT-verksamhet
 • Tvärfunktionellt arbete och goda kommunikationsinsatser för att nå ut till rätt talanger
 • Sociala medier, öppet hus, arbetsmarknadsdagar och personliga nätverk – vilka vägar finns för att möta kandidaterna?
 • Rekrytering av team snarare än individer och anpassning av arbetsmiljö för att skapa goda förutsättningar för verksamhetsnära utveckling och SAFe

Jenny Jernberg, enhetschef och Magnus Forsheden, sektionschef och etableringsledare, Skatteverket

[ 10:25] Frågestund via chatt 
[ 10:35 Förmiddagpaus

[10:55] Shape Shifting Organizations – organisationsdesign för ökad flexibilitet
 • Ett tydligt syfte som grund för förändring och flexibilitet
 • 4 faser för att designa en hållbar och flexibel organisation
 • Ett strukturerat angreppsätt som resulterar i en förändring som är efterfrågad av organisationen
 • Övergripande organisations- och ledarskapslogik

Lise Tormod, vd, Cordial

[ 11:45] Frågestund via chatt 
[ 12:00 ] Lunch
[ 13:00 ] Erfarenhetsutbyte – interaktiv diskussion genom digitala verktyg
 • Vilka roller behövs i en framtidssäkrad IT-organisation – hur hantera kompetensskiftet?
 • Vilka kompetenser behövs internt på IT-avdelningen och vilka passar bättre att hyra in
 • Att lyckas med digital transformation – så skapas en ny kultur och en förändrad syn på sig själv som företag
 • Hur skapar du en förändringsvilja på avdelningen när rollerna går från att ha fokus på teknik till att handla mer om avtal, processer och relationer

[ 13:20 ] Sju avgörande kompetenser för att åstadkomma Business Agility

Genom att anamma skalade agila arbetssätt kan organisationer säkra ett mer kontinuerligt värde av sina investeringar. Ramverket SAFe är baserat på empiri och uppdateras ständigt. Nu lanseras version 5.0 där man sätter man ljuset på sju kompetenser som är avgörande för den moderna IT-organisationen. Hur jobbar den moderna organisationen med att kontinuerligt ta ut rätt strategisk riktning och att säkra den alltjämt utmanande exekveringen?

 • Agilitet på organisationsnivå
 • Lean-agil portföljhantering
 • Kontinuerlig lärandekultur
 • Lean agilt ledarskap
 • Leverans av affärslösningar
 • Agil produktutveckling
 • Agilitet på team- och teknisk nivå

Johanna Värild, SAFe Program Consultant

[ 13:55 ] Frågestund via chatt
[ 14:05 ] Eftermiddagspaus

[ 14:20 ] Ökad hastighet och bättre förutsättningar för innovation och utveckling genom självstyrande agila team
 • Så går du från agila IT-team till agila team över avdelningsgränserna med stort mandat och självständighet
 • Utmaningar på vägen i att hitta bästa sättet att organisera teamen för bästa resultat
 • Att sudda ut gränsen mellan IT och övrig verksamhet och låta beslut fattas där frågan kan lösas
 • Var vill du vara snabb? – Så bygger du arkitektur för speed

Klas Ljungkvist, CIO, SBAB

[ 14:50 ] Frågestund via chatt och kort paus

[ 15:00 ] Skapa rätt förutsättningar för en agil organisation genom en kulturell förändring och tydlig målbild
 • Resan från en traditionell organisation till en agil organisation med fokus på självledarskap och eget ansvar
 • Från en konsulttung IT-organisation till rekrytering av egna anställda i syfte att lyckas med den kulturella förflyttningen
 • Hur skapas och synliggörs nya beteenden som utmanar gamla invanda mönster?
 • Att vända motstånd till engagemang – kompetensutveckling och lärande

Jenny Thalin, Head of Change Office och Henrik Lindkvist, Agile Coach, SPC och Scrum Master, LeanAgile Center of Excellence, Folksam

[15:30] Frågestund via chatt 
[ 15:45 ] Konferensen avslutas

 IFI reserverar sig för programändringar 

Start typing and press Enter to search