Jenny Jernbergenhetschef, Skatteverket

Jenny har 20 års erfarenhet av it-utveckling inom både privat och offentlig sektor. Jenny jobbade från början tekniknära som utvecklare och har de senaste 12 åren jobbat som chef i olika befattningar. Hon jobbar nu som enhetschef på Skatteverket med ansvar inom bland annat beskattning av företag och organisationer. Inom ansvaret ligger också etableringen av it-avdelningen i Malmö.

Start typing and press Enter to search